Čipování mentálně postižených je v USA realitou! Kdo bude další?

Totalita nevídaných rozmerov, pred ktorou sme všetci dlhodobo varovaní, sa stáva krok za krokom skutočnosťou a kým niektorí sledujú progres monitorovacích technológií so znepokojením, ale bez prekvapenia, ostatní apaticky pokrčia plecami alebo v rámci popularizovaného hesla „carpe diem“ deklarujú nezáujem (o budúcnosť svoju, či svojich blízkych).

Americkým kongresom prešiel návrh zákona H.R.4919, tiež odetý do obalu so vznešeným názvom „vyhľadávací program nezvestných Američanov“.

Podľa vládnych materiálov odsúhlasený návrh „upravuje Zákon o kontrole kriminality a vymáhateľnosti práva z roku 1994 (H.R.3355), reviduje a mení názov bývalého vyhľadávacieho programu pacientov s Alzheimerovou chorobou. Úradu ministerstva spravodlivosti nariaďuje poskytnúť granty štátnym a miestnym zložkám činným v trestnom konaní alebo bezpečnostným agentúram a neziskovým organizáciám, aby sa predišlo pohybu nezvestných osôb s demenciou alebo vývojovými poruchami a urýchlila sa ich lokalizácia. Ministerstvo a príjemcovia dotácií musia konať v súlade s normami a osvedčenými postupmi v súvislosti s využívanými technikami sledovania a lokalizácie“.

Úspešný návrh lipne na širokej základni „dobrých úmyslov“, ktoré by sa mali postarať o osoby s postihnutím alebo poruchou. V skutočnosti sa však aj touto cestou podsúva systém, ktorý má schopnosť označiť čipom každého opozičníka a prinútiť k spolupráci väčšinovú populáciu. Tí, ktorí by nespolupracovali, by sa okamžite na listine „mentálne poškodených“ objavili tiež, spolu s bonusom vo forme podkožného track-and-control čipu, resp. znamenia šelmy, ktoré predpovedá Sväté Písmo. Už pri prvom náznaku podozrivého správania (znepokojivý profil na internete, nedorozumenie s políciou, zdravotným personálom, na úradoch) budú činné zložky mať právomoc vyhlásiť niekoho za „mentálne postihnutého“ (neschopného, dočasne zmyslov zbaveného, nezdravo premýšľajúceho) alebo sa použije hocijaká nálepka poruke len kvôli vyjadreniu nesúhlasu, hnevu či politického názoru. Nepohodlní novinári môžu byť umlčaní, kontrolovaní.

Hoci sa návrh zákona týka iba stavov ako Alzheimerova choroba alebo autizmus, kritici vravia, že pasáž zákona otvára „Pandorinu skrinku“ invazívneho vládneho dohľadu (ďalšiu z mnohých). Požaduje, aby generálna prokuratúra spolupracovala s ministerstvom zdravotníctva, sociálnymi službami a nemenovanými organizáciami na použití „najlepších praktík“ monitorovacích zariadení.

Pred šiestimi rokmi v NBC Nightly News odvážne predpovedali, že všetci Američania budú mať do roku 2017 implantované RFID (Radio Frequency Identification) mikročipy. Či sa predpoveď o budúcom roku naplní alebo nie, nie je dôležité. Pre „pánov sveta“, presadzujúcich dôkladnú satanizáciu a dechristianizáciu národov, je dôležité stanoviť správne tempo zmien a progresu totalitných praktík, aby boli prijaté verejnosťou s otvorenou náručou a šťastným úsmevom. Niet pochýb, že takáto právomoc bude zneužitá a bude expandovať. Niet pochýb, že nám implantovaný čip alebo unikátny kód na monitoring bude predhodený ako niečo moderné, neodolateľné a potrebné. Niet pochýb, že novodobá totalita bude „in“.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Přejít nahoru