Ruští vědci dokázali roztavit za několik minut nejméně tavitelnou látku na světě – karbid hafnia. Praví se o tom na webu Budkerova Ústavu jaderné fyziky Sibiřské pobočky Ruské Akademie věd.

Vědci z tohoto ústavu semleli spolu s kolegy z Ústavu chemie pevných látek karbid hafnia v kulovém mlýnu, speciálním přístroji na smíchání a rozmělnění pevných látek, a pak ho zahřáli a podrobili synchrotronovému záření. To vše trvalo jen pár minut.

Výroba karbidu hafnia podle tradiční technologie trvá obyčejně několik hodin. Vlastnosti této látky ji činí perspektivní pro použití, například, jako tepelné ochrany pro kosmické přístroje.

Podle staršího vědeckého pracovníka Ústavu Alexeje Ančarova, CSc., může být tento přístup použít také k získání jiných, levnějších (cena hafnia činí přes 20,6 tisíc korun českých za kilogram) látek s podobnými vlastnostmi, především karbidů a boridů těžko tavitelných kovů: tantalu, wolframu, molybdenu.

(KPa, Sputnik, Foto: Shutterstock)