Pro všechny Němce, kteří stále ovládají základy matematiky, by během několika týdnů nebo měsíců mohl obzvlášť zhořknout jeden den. To bude den, kdy bude Angela Merkelová již počtvrté jako kancléřka skládat přísahu.

Angela Merkelová bude přísahat proti „svému přesvědčení“, kdy bude přísahat, že svoji veškerou práci povede pro  „blaho německého národa“. Ve skutečnosti žádný z jejích předchůdců nepoškodil německý lid více než Merkelová otevřením hranic v roce 2015, píše se v článku na webu jouwatch.de.

Reinhard Merkel, známý hamburský profesor trestního práva a filosofie, nedávno  spočítal jak velké jsou finanční ztráty z přílivu migrantů.

„Německá vláda odhaduje, že do roku 2020 budou náklady na imigraci těsně pod 95 miliard euro od léta 2015. Celkové náklady budou ale mnohem vyšší. Dlouhodobé náklady 25 až 55 miliard ročně. V doprovodných nákladech  není započítáno  15.000 nových pracovních míst pro policii a tisíce dalších míst v administrativě a jurisdikci, “ říká profesor.

„Ale to není vše: V kalkulaci nákladů chybí i sociální náklady vyvolané například vysokou mírou zločinnosti mezi migranty,  násilím, majetkovou trestnou činností a sexuálními trestnými činy nebo rostoucím zanedbáváním veřejného prostoru,“ dodává Reinhard Merkel.

Určitě existují ještě pesimističtější odhady, optimisté už dávno mlčí. Ale alarmující čísla, která uvádí hamburský profesor dostatečně prokazují, že politika Angely Merkelové dosáhla ničivých rozměrů, a proto by se dalo očekávat že skončí na lavici obžalovaných .

Nicméně je pravděpodobné, že Angela Merkelová se stane po čtvrté kancléřkou, radovat se budou její straničtí kolegové, ale u lidí to velkou radost nevyvolá. Voliči AFD, jichž není právě málo, představují  protest a hořkost z její politiky.

Halasní demonstranti na kancléřčiných vystoupeních jsou užiteční pro publicitu, ale rychle umírají. Morální výzvy zůstávají stejně bezvýznamné jako politicky zdravá obvinění. Zejména v oblasti staré Spolkové republiky se silně stárnoucí populací, rezignovali vůči ženě, která přišla z Východu a je pro ně něco jako bolest zubů.

Takže v případě Merkelové  můžeme jen doufat v biologické řešení nebo nějakou neočekávanou událost? Tak to nemusí být. Věcně lze kvantifikovat hmotnou škodu, která způsobila svojí politikou kancléřka a stále způsobuje. Gigantické objemy peněz by mohly být využity jinak pro německou společnost.

(JRu, prvnizpravy.cz)

Komentáře