Cruz nebo Trump? Hlavně ne Rubio

Prosincový výzkum, který provedl Matthew MacWilliams se týkal pouze voličů republikánské strany. Jeho výsledkem bylo především zjištění o tendencích voličů Donalda Trumpa k autoritarismu. I přesto můžeme tento závěr vzhledem k výsledkům posledních republikánských primárek a také radikálnějšímu postoji Teda Cruze v posledních týdnech, aplikovat i na jeho voliče. Ukazuje se, že jde o hlubší problém společný pro velkou část republikánských voličů. Donald Trump ztrácí voliče především na úkor Cruze, který v posledních týdnech sílí a stává se pro něj vyrovnaným soupeřem. Cruz je navíc v mnoha oblastech radikálnější než Trump.

Marco Rubio, poslední umírněný kandidát v republikánském boji o bílý dům se naopak ukazuje pro republikánské voliče jako nevhodný. Podle dosavadních výsledků chtějí silně konzervativního kandidáta, který jim bude předkládat jednoduchá a rozhodná řešení. Marco Rubio častokrát zmiňoval složitost různých opatření, ať už v řešení přistěhovalectví nebo problémů zdravotní péče. Rubio mužem jednoduchých řešení prostě není.

Sklon k autoritarismu

MacWilliams provedl výzkum na základě národního hlasování pod záštitou Univerzity v Massachusetts. Testoval 1800 registrovaných voličů napříč spojenými státy a celým politickým spektrem. Na základě standartní statistické metody zjistil, že žádný z klasických ukazatelů jako je vzdělání, příjem, věk, pohlaví, ideologie nebo náboženství nemělo žádný vliv před osobní preferencí voliče k danému republikánskému kandidátu. Pouze dvě z proměnných byly statisticky významné. První z nich byl autoritarismus, následovaný strachem z terorismu.

Samotný výzkum probíhal na základě ověřené vědecké metody, která se využívá k měření náchylnosti společnosti k autoritarismu. Testovaným voličům se pokládají otázky zaměřené na výchovu dítěte: jestli volič upřednostňuje dítě, které je uctivé nebo nezávislé; poslušné nebo soběstačné; dobře vychované nebo ohleduplné; má dobré způsoby nebo je zvídavé. Testovaná osoba, která volí vždy první možnost je silně autoritářská.

Většina republikánských voličů se sklony k autoritarismu jsou silnými zastánci Trumpových i Cruzových radikálních názorů. Podporují Trumpovy návrhy proti přistěhovalectví jako deportaci 11 milionů ilegálních imigrantů, zákazu vstupu muslimů do Spojených států, uzavření mešit nebo zavedení celonárodní databáze na sledování muslimů. Stejně tak podporují i Cruzovi návrhy proti homosexuálním sňatkům, odmítají globální oteplování způsobené člověkem nebo podporují neomezené právo na držení zbraně. Je zřejmé, že pro takto orientované voliče je opatrný a umírněný Marco Rubio naprosto nevhodným kandidátem.

Podpora Donalda Trumpa, stejně jako Teda Cruze je tedy silně zakořeněna v americkém autoritarismu. Tento autoritarismus je poháněn strachem a je velice nebezpečný pro každou tolerantní a liberální společnost. Je potřeba s tímto rostoucím fenoménem počítat, a to nejen v Americe, ale také v Evropě a u nás.

(ALi, Matthew MacWilliams, Politico, Foto: Steve Lagreca / Shutterstock.com)